Huggpunkt VHS: Förvecklingar och framtid

Utvecklingen av version 0.4.0 ligger helt på is, och all tid som kunde gått åt till det ägnas i stället åt [t̪eːveː]. En bakgrund finns att läsa på forumet.