Omfattar TV-avgiften alltså krypterad video?

Ingen har väl missat att SVT inom kort kommer börja sända sina kanaler live via internet? Inte ens på Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) hade man missat detta när jag pratade med dem i fredags, även om det verkar ha varit på håret, eftersom SVT när de lanserade nyheten ett par dagar tidigare ännu inte bemödat sig med att informera RIKAB om saken.

Sättet som SVT hittills hanterat den här frågan verkar faktiskt vara värt litet kritik. Innan jag kommer till frågan i rubriken ska jag även nämna några märkligheter i RIKAB:s uttalanden på sin sajt och i media.

Intervjuad av sitt eget företag lyckas vd Eva Hamilton till exempel visa prov på både avsiktlig lögn och bristande kunskaper om sitt eget verksamhetsområde:

"Redan med nuvarande lag är man skyldig att betala TV-avgift om man kan ta del av en TV-kanal via internet"

Och längre ned:

"Sedan TV4 lade ut sina kanaler på webben, jag tror det var i höstas, så gäller den lagen"

Lögnen består i att TV 4 inte sänder sina kanaler på ett sätt som – enligt vare sig RIKAB eller lagen – gör någon datorinnehavare avgiftsskyldig. För att en apparat ska vara avgiftsbelagd måste den nämligen kunna ta emot "ett helt schemalagt programutbud i en sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst".

Eva Hamilton känner rimligtvis till både detta och att TV 4:s sändningar bara är tillgängliga för dem som betalar för tjänsten TV 4 Play Premium. Sannolikt är hon alltså medveten om att det hon säger inte är sant.

På en annan punkt verkar hon också ha fel, men i det fallet behöver hon inte ursäkta sig med dålig känsla för vad man bör göra och inte, utan kan komma undan med att inte veta vad hon pratar om. Enligt RIKAB kvittar det nämligen om sändningarna är svenska. Om exempelvis Kanal 5 – som i själva verket är brittiskt och sänder från London – i sin helhet skulle strömmas live över nätet så att alla kunde ta del av sändningarna, så blir datorer med internetuppkoppling avgiftsbelagda, säger RIKAB. Sändningar av sådana här hela, schemalagda programutbud som går att ta del av utan särskild begäran, har dock funnits rätt länge. Al-Jazeera är ett exempel.

Sättet Eva Hamilton väljer att ljuga på avslöjar med andra ord att hon dessutom behöver läsa på. Om det förstås inte är RIKAB som är ute och cyklar på just den här punkten.

På en annan punkt tycks de faktiskt vara just på villovägar. I en intervju i Computer Sweden dillar företagets kommunikationschef Johan Gernandt något om att inga företags datorer kommer avgiftsbeläggas, eftersom dessa datorers huvudsyfte inte är att se på teve.

Att just det huvudsakliga syftet med en apparat skulle ha med saken att göra verkar han ha hittat på själv, för i de betänkanden, lagtexter, artiklar och support-svar jag letat nämns inget sådant. Endast i Computer Swedens intervju med RIKAB:s kommunikationschef lyckas jag hitta detta villkor.

Enligt lagen ska det däremot räcka med att maskinen är avsedd att ta emot sändningar på, även om den också går att använda till annat. Samma sak står att läsa på RIKAB:s egen hemsida, så det verkar inte bättre än att kommunikationschefen kommunicerar en helt egen verklighet. (Detta hör nog i och för sig ofta till arbetsbeskrivningen.)

Men bortser vi från den saken, så hänger det hela ändå inte ihop. Av vad som framgått gör RIKAB följande bedömning:

  • Varje dator som i dag tillhör en privatperson eller ett företag är inte avsedd för (alt. har inte till huvudsyfte) att se på TV, eftersom SVT inte gör sådana sändningar. (Till skillnad från Kanal 5 räknas alltså inte Al-Jazeera, trots att båda sänds från utlandet av utländska företag.)
  • När SVT om några dagar börjar sända sina kanaler över internet, så kommer varje dator som tillhör en privatperson med ens att vara avsedd för (alt. ha till huvudsyfte) att se på TV.
  • Även fortsättningsvis kommer dock varje dator som i stället tillhör ett företag att inte vara avsedd för (alt. inte ha till huvudsyfte) att se på TV.

Ungefär lika osammanhängande som det ovanstående är i sin tur ett annat påstående i intervjun. Johan Gernandt förklarar även att mobiltelefoner finns i så många olika modeller att RIKAB tänker strunta i dem (och upprepar sin förmodligen hemsnickrade regel om apparaters huvudsakliga syften).

Den enda vettiga förklaringen till de här märkliga bedömningarna tycks tyvärr vara att RIKAB bestämt sig för att bara dem det är bekvämt att "jaga" ska vara avgiftsskyldiga. Företag kan ju ställa till bråk på en helt annan skala än enskilda privatpersoner, och därför går de fria.

Nå, vad jag egentligen ringde till RIKAB:s kundtjänst för att få reda på, var vad som gäller för oss som inte kommer kunna ta del av SVT:s sändningar, trots att vi har dator.1 Telefonsamtalet var visserligen riktigt bra, men eftersom de på kundtjänsten inte över huvud taget fått någon information – SVT verkar ha hemlighållit sina planer in i det sista – så kunde jag inte heller få något svar.

Saken är ju den att SVT tänker kryptera sändningarna. Kanalerna kommer alltså att strömmas med krypterad HDS och krypterad HLS, två format som kräver Adobe Flash respektive programvara från Apple. Mitt operativsystem är OpenBSD/amd64, och därmed kan jag inte avkoda någotdera strömformat (och de kommer inte heller gå att använda i något av programmen jag utvecklar).

Egentligen är frågan förstås om en krypterad ström alls ska kunna räknas som ett "helt schemalagt programutbud i en sändning som samtidigt och utan särskild begäran är tillgänglig för vem som helst". Det verkar liksom inte helt rimligt att sändningar som kräver särskild avkodningsutrustning ska betraktas som tillgängliga även för dem som väljer att inte köpa någon sådan utrustning.

Vad som verkar vara på gång är alltså att även datorer utan möjlighet att koda av sändningarna avgiftsbeläggs. Möjligheten finns inte ens när de fungerar precis så som de är tänkta att fungera, då programvaran som krävs helt enkelt inte finns (och eventuellt vore olaglig att utveckla).

Eller för att uttrycka det i RIKAB:s kommunikationschefs termer: Frågan är om det huvudsakliga syftet med en dator som inte kan köra Adobe Flash verkligen är att köra Adobe Flash för att titta på TV.

Antingen borde SVT:s planerade krypterade sändningar inte leda till att datorer i sig – utan i stället den tekniska avkodningsutrustning som krävs för att ta del av dessa – blir avgiftsbelagd, eller så ska sändningarna inte krypteras från första början.

Till den trevliga kundtjänstmedarbetaren var det dock ingen mening i att ställa de här frågorna, eftersom de ännu inte fått någon information, men vi bestämde att jag skulle återkomma efter att SVT börjat med sina sändningar. Förmodligen skriver jag något ytterligare inlägg när jag vet mer.

* * *

Bahnhof erbjuder för övrigt en tjänst som blockerar SVT Play, vilket många hoppats ska låta de blockerade kunderna slippa undan avgiftsskyldigheten. RIKAB har svarat att trasiga apparater fortfarande är avgiftsbelagda.

Pratet om trasiga apparater uppfattar jag som ovidkommande för privatpersoner. Däremot kan Bahnhofs SVT-blockerare komma till användning för företag. Det finns nämligen en särskild paragraf om företag i lagtexten.

5 § Skyldighet att betala radio- och TV-avgift finns inte vid innehav av TV-mottagare som finns i anläggningar eller lokaler som är avsedda för annat än bostadsändamål eller i fortskaffningsmedel, om mottagaren på grund av en särskilt vidtagen åtgärd inte kan användas för att ta emot TV-program. Lag (2009:1235).

I den parallella verklighet som RIKAB:s kommunikationschef arbetar har den här lagparagrafen dock ingen betydelse, eftersom alla företag redan har undantag från avgiftsskyldigheten, när det kommer till datorer.

  1. Så länge jag själv haft varken inkomst eller teve har jag heller inte haft vare sig råd eller skyldighet att betala avgiften. Fast det skulle jag gärna vilja, inte minst för att jag periodvis lyssnar rätt mycket på radio. Att jag utvecklat program för att ladda ned material från bland annat SVT Play har delvis känts som ett sätt att ge samhället något annat i gengäld, nu när jag inte haft pengar. Förslaget att ta ut radio- och TV-avgiften på samma sätt som kyrkoskatten, det vill säga i proportion till ens inkomster, skulle göra det möjligt för alla att betala efter förmåga i stället för samvete.