Planerna för H.VHS 0.4 och framåt

forumet finns nu en tråd där jag berättar litet om vad som är tänkt att hända med H.VHS den närmaste framtiden. Ett andra syfte, som egentligen känns viktigare, är att få in idéer om vad och hur programmet borde göra, nu innan version 0.4 fått någon mera bestämd form.