Pågående projekt

Här samlar jag dem av mina projekt som kommit litet längre än bara idéstadiet. All kod jag offentliggjort räknas inte upp här, så besök gärna min GitHub-sida.

[t̪eːveː]

Ett skript/kompilerbart program för kommandoraden som strömmar eller laddar ned videor och ljudfiler från sajter som SVT Play med flera. Utöver inbyggt stöd för flera sajter och mediaprotokoll är målsättningen att komplettera funktionaliteten genom att köra externa program och tjänster, både för identifiering av mediaströmmar och nedladdning av dem.

Programmet ersätter det tidigare skalskriptet SVTPlay.sh, som inte längre gör någon nytta.

xsudo.sh

Ett skript som kan göra sudo -u på X11-program, med eller utan untrusted cookies.

Huggpunkt Undertext

Ett lib och CLI-program (för Chicken Scheme) som gränssnittar mot OpenSubtitles.org. Första versionen kommer inom kort. Samma kod kommer senare att integreras i Huggpunkt VHS.

Valhaj

Utvecklar just nu ett analysverktyg som behandlar och visualiserar data från Valmyndigheten. Det kommer att släppas fritt efter de allmäna valen i september 2014.

På bloggen

Tillbaka till OpenBSD: I takt med att jag uppdaterar min gamla arbetsmiljö kommer jag beskriva den.

  • En serie om epost. Åtta delar planeras: mutt; sendmail, främst i OpenBSD; fetchmail och ~/mail; procmail och bmf; mail-maintenance.sh; hypermail och rsync (på samma maskin); dovecot plus hypermail och rsync (på en annan maskin); eventuella överblivna tips.
  • Lösenordshantering, bland annat om pwsafe/PasswordSafe.
  • Privoxy.
  • X11-miljön om bland annat .xinitrc, cwm och några hjälpskript.
  • Konsolmiljön om bland annat .profile och .kshrc.
  • Energihantering om bland annat sensorsd, apmd och några hjälpskript.
  • Eventuellt ett par inlägg om mpd och transmission, beroende på om jag faktiskt tänker använda programmen.